Psykoterapi Inga Grötting

Psykodynamisk psykoterapi och handledning

Existentiella samtal


Ingen tanke eller fundering är för liten för att tas på allvar!

Det ligger i vårt mänskliga väsen att eftersträva förståelse av oss själva och andra, livet och existensen. Livet är många gånger komplicerat. Relationer fungerar inte som vi önskar, självkänslan vacklar och vi kan känna oss missförstådda och ensamma. Det psykoterapeutiska samtalet kan vara ett sätt att tillsammans med psykoterapeuten ställa frågor till sig själv, att söka förståelse för sina känslor och reaktioner och att hitta möjligheter att förstå dem och hantera dem på bästa sätt.

Att börja gå i psykoterapi innebär att vi börjar med att tillsammans fundera på vad du behöver hjälp med eller stöttning i. Jag kommer sedan att vara med dig i dina tankar, känslor och funderingar och stötta dig i att hitta dina egna svar.

Känner du behov av att prata med någon?

Känner du dig deprimerad eller ångestfylld?

Står du inför ett beslut och behöver någon att reda ut dina funderingar med?

Känner du dig ensam?

Brottas du med känslor av otillräcklighet?

Jag erbjuder

  • Individuella samtal
  • Par- och familjesamtal
  • Handledning, individuellt eller i grupp

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid S:t Lukas och Linnéstadens psykoterapiinstitut i Göteborg. Min inriktning är psykodynamisk. Jag är även utbildad existentiell samtalsterapeut vid Linköpings universitet. Jag har under många år varit verksam som psykoterapeut och verksamhetschef vid S:t Lukas i Värmland. Erfarenhetsmässigt har jag i psykoterapeutiska samtal arbetat med det mesta som livet kan medföra i form av relationsproblematik, sorg, ångest, utmattningsproblematik och bristande självkänsla. Jag har erfarenhet av att arbeta med handledning, individuellt eller i grupp.